Is going full electric even feasible?

06-02-2020

PElowlands_Thema2_Blog6Foto1

Vandaag verbruiken we 23% energie via elektronen en 77% uit moleculen. Vertaald wil dit zeggen dat we 23% van de ons beschikbare energie gebruiken in elektrische toestellen (verlichting, trein, tram, machines, apparaten, … ) en 77% onder de vorm van brandstoffen, vast, gas of vloeibaar (voor verwarming, stoom, stroom,…). Omdat hernieuwbare bronnen zich lenen tot de directe productie van stroom, zoals in windturbines of zonnepanelen, zullen we ons verbruik op de elektronen moeten afstemmen.

Gaan we naar full electric? Is dat haalbaar? Gaan we dan niet meer energie verbruiken?

Dat het energieverbruik zal verminderen omdat er minder fossiele brandstof (diesel en benzine) zal worden geproduceerd – denk o.a. aan het wegvallen van stoomproductie voor raffinage van aardolie, hulpinstallaties, tankstations, ventilatiesystemen in parkings en tunnels,… - wordt doorgaans over het hoofd gezien. Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de ultra lage efficiëntie die eigen is aan het gebruik van fossiele brandstoffen in voertuigen. De vermeden volumes te raffineren aardolie zijn dan ook gigantisch en dus ook het daaraan gelinkte energieverbruik. Bijgevolg zal dankzij de elektrische mobiliteit de energieconsumptie dalen. Zo beweren wij samen met Elon Musk dat er evenveel energie nodig is om voldoende dieselbrandstof te produceren om er met de auto een afstand van 100km mee af te leggen als dat er energie nodig is om voldoende stroom te produceren om een elektrische auto 100km te laten afleggen.

We kunnen dus gemakkelijk voldoende stroom maken om elektrisch te rijden?

Ja, MAAR we willen toch enkel op groene stroom rijden?

Diesel wordt vandaag niet op groene stroom gemaakt…  Dus zullen we niet meer energie maar wel VEEL MEER groene stroom nodig hebben wanneer we naar full electric gaan.

Het recept ligt reeds vast:

  • minder energie verbruiken,
  • flexibel energie verbruiken,
  • Meer HEB
  • Energieopslag: voor de korte duur: batterij; voor de lange duur: waterstof / H2

Heeft u vragen over de energietransitie?

100% HEB ? HET IS MOGELIJK, MAAR ENKEL DOOR TRANSITIE:

We mogen onszelf niet verliezen in kip of ei discussies. Willen we morgen met auto’s op waterstof rijden dan zal er vlug geïnvesteerd moeten worden in de bouw van grote electrolysers. Dat zijn apparaten waarmee uit groene stroom en water waterstof wordt aangemaakt. Zolang er geen auto’s op waterstof rijden lijkt er geen interesse in de bouw van dergelijke electrolysers en zolang er geen aanbod is van groene waterstof is er weinig interesse in het aankopen van een auto op waterstof.

Hoe maken we een eind aan die kip of ei discussie?

Aardgas, is voorlopig het antwoord.

De energie input in een traditioneel voertuig dat 100km aflegt op fossiele brandstof is dezelfde als de energie input in het aardgas dat na reforming voldoende waterstof oplevert om een voertuig op waterstof 100km te laten afleggen (rendement reforming 75%, rendement fuel cell 55%, brandstofverbruik fossiel: 50kWth / 100km). Hier spreken we van blauwe waterstof.

Het verbruik van fossiele brandstoffen zal dus niet toenemen door te rijden op blauwe waterstof. De CO2 uitstoot en de NOX uitstoot zullen veel lager liggen. Daar kan onmiddellijk op ingezet worden.

Twijfelt nog iemand aan de rol van aardgas in de energietransitie naar 100% HEB?

Niemand zal betwisten dat de overgang naar waterstof uit elektrolyse nog niet voor meteen is. Wel kunnen we nu reeds de overstap maken naar waterstof als brandstof. Daarmee zullen we de aanzet geven tot de noodzakelijke ontwikkelingen waardoor waterstof in de loop van de komende jaren geleidelijk van kleur zal veranderen, lees van blauwe waterstof naar groene waterstof. Nederland heeft aardgas in de ban geslagen, maar goed ook. Dat betekent dat er niet meer mag geaarzeld worden en dat er onmiddellijk op waterstof moet ingezet worden. Voor even nog blauw, maar ASAP groen.

De energiebesparing die voortvloeit uit de toepassing van waterstof in WKK installaties wordt voorlopig nog ondergewaardeerd.

Er zijn reeds fabrikanten in de EU die WKK op waterstof kunnen aanbieden voor verwarming van gebouwen, bedrijven en woonwijken via warmtenetten. De verbrandingsmotor leent zich daar uitstekend voor! Schrijf hem dus vooral niet af.

De energiebesparing dankzij de koppeling van energiestromen, zoals bijvoorbeeld het elektrisch rijden op stroom afkomstig van WKK op waterstof, biedt ook nog veel potentieel. Dit thema werd recent opgenomen in het regeerakkoord van de Duitse Bondsregering. 

Heeft u vragen over de energietransitie?

Share this article:

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close