Disclaimer

Deze website is eigendom van P&E Lowlands B.V.

Contactgegevens en maatschappelijke zetel

P&E Lowlands B.V.
Lantaarndijk 10
4797 SP Willemstad
E   info@pelowlands.com

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. behoren toe aan P&E LOWLANDS B.V en/of rechthoudende derden en/of zijn beschermd door intellectuele rechten.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

P&E LOWLANDS B.V levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal P&E LOWLANDS B.V de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

P&E LOWLANDS B.V kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik of de onbeschikbaarheid van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. P&E LOWLANDS B.V geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze site. Geschillen worden voorgelegd aan de rechter van het arrondissementsdistrict waarbinnen P&E Lowlands B.V. valt. 

Privacybeleid

P&E LOWLANDS B.V hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer of voor het beheer van uw sollicitatie. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing, mocht P&E LOWLANDS B.V in de toekomst beslissen om direct marketing campagnes te voeren. Daartoe zal hij dit bekend maken aan P&E LOWLANDS B.V, Lantaarndijk 10, 4797 SP Willemstad per e-mail aan info@pelowlands.com. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval, vermelden we aan wie).

Conform de AVG (GDPR) beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage, eventuele correctie en wissing van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een aangetekende, gedateerde en ondertekende aanvraag aan P&E LOWLANDS B.V, Lantaarndijk 10, 4797 SP Willemstad , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn of deze te wissen.

P&E LOWLANDS B.V kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten