Olieproductie gehalveerd, make Europe great again!

03-10-2019

p&e_lowlands_hernieuwbare energiebron2

GROOT NIEUWS: In 2020 zullen wij samen met YC in de Europese Unie duurzame generatoren op waterstof lanceren.

De olieprijzen schieten de hoogte in nadat drones in september 2019 in Saoedi-Arabië de grootste olie-installaties ter wereld aanvielen.

Bij P&E Lowlands worden wij geacht te juichen bij stijgende olieprijzen omdat zij bij de consument het besef van het belang van energieonafhankelijkheid aanwakkeren, wat goed is voor onze business.

Energieonafhankelijkheid is voor Europa van het allergrootste belang. We willen immers geen speelbal worden van handels- en andere oorlogen die in de wereld woeden. Dat zou voor onze economie negatieve gevolgen hebben.

Zullen de consument, onze regeringen en hun kiezers, nu toch tot het inzicht komen dat inzetten op hernieuwbare energie niet enkel op lange termijn het klimaat dient, maar op korte termijn ook onze economie?

Energieonafhankelijkheid en de daarvoor vereiste energie-efficiëntie kan in vele vormen bereikt worden.

Vaak wordt in de eerste plaats aan de nucleaire oplossing gedacht. Kernenergie is evenwel verbonden aan veiligheidsrisico’s met centrales en aan de afvalproblematiek die helaas te snel onder de mat wordt geveegd. Weliswaar zitten er inmiddels eerder megalomane nucleaire projecten in de pipeline die inzetten op kernfusie, maar ook al produceren deze geen CO2, ze maken ons nog meer dan voorheen afhankelijk van één of slechts enkele buitenlandse energieleveranciers. Bovendien zullen ze pas tegen 2050 stroom kunnen leveren.

Weg met de handelsbeloften van deze happy few, die vervolgens meedogenloos eenzijdig de energiekost van onze bedrijven bepalen. We nemen onze energietoekomst zelf in handen!

Heeft u vragen over de energietransitie?

PElowlands_Thema2_Blog5Foto2

Onafhankelijkheid is vandaag meer dan ooit hét thema op het pad naar het post-fossiele tijdperk.

Steenkool en aardolie kunnen we niet groen kleuren. Aardgas wel. In aardgas zit waterstof. Halen we in een reactor de waterstof eruit, dan blijft koolstof of CO2 over. Bij de productie van waterstof kunnen we die CO2 opvangen en verwerken in bouwmaterialen en grondstoffen voor de industrie. Koolstof is licht en sterk, denk maar aan onze carbon racefietsen.

Waterstof uit aardgas of uit reststromen van chemische processen noemen we blauwe waterstof, maar eigenlijk is die zo groen als groene waterstof omdat bij het aanmaakproces geen CO2 vrijkomt.

Groene waterstof is waterstof die we maken uit het stroomoverschot opgewekt door PV installaties of windturbines. De molecule is dezelfde als deze van blauwe waterstof maar de herkomst is verschillend.

Het voordeel van waterstof is dat deze dient als een brandstof om stroom te produceren zonder CO2 uitstoot. Het perfecte plaatje dus.

Wij zijn er van overtuigd dat we op korte termijn kunnen beschikken over voldoende productiecapaciteit van stroom uit hernieuwbare bronnen. Om op elk ogenblik te voorzien in voldoende energie waarmee we al onze energiebehoeften kunnen invullen hebben we echter gigantisch veel waterstof nodig.

Morgen is dat blauwe en groene waterstof maar over dertig jaar alleen nog maar groene. Pas dan zullen we 100% energie onafhankelijk zijn. Belangrijker is dat we nu reeds over de technologie beschikken om vanaf morgen al minder afhankelijk te zijn van landen buiten Europa.

P&E Lowlands zet al vanaf haar oprichting in op energie-efficiëntie op weg naar zero emissies.

Heeft u vragen over de energietransitie?

Partagez cet article:

Ce site web utilise des cookies

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Lire la suite

Fermer