De-overgang-naar-100-procent-hernieuwbare-energie_1
De toekomst van verbrandingsmotoren
2USP-home-PELowlands
DENK AAN DE TOEKOMST
2USP-home-PELowlands
ENERGIE UIT DE NATUUR OPSLAAN
2USP-home-PELowlands
HULP BIJ OVERGANGSPERIODE

De overgang naar 100 procent hernieuwbare energie

De-overgang-naar-100-procent-hernieuwbare-energie_4

P&E Lowlands heeft als ambitie u te begeleiden bij de overgang naar 100 procent hernieuwbare energie. In deze blogs lichten we u in over de herkomst van hernieuwbare energie, de toekomst van de verbrandingsmotoren, de ontwikkelingen die Chinese motorenfabrikanten doormaken en nemen we de angst rondom het kostenplaatje van hernieuwbare energie weg.

China: het rode gevaar of energiezegen?

P&E Lowlands ziet in China en dan in het bijzonder de motorfabrikant Yuchai veel potentie. Wij zien Yuchai op dit moment als dé leverancier voor onze aandrijvingen. Het bedrijf heeft genoeg mogelijkheden om in de toekomst verbrandingsmotoren te produceren die gedeeltelijk of voor 100 procent werken op hernieuwbare energiebronnen. In dit blog gaan we in op de ontwikkeling van China en hoe Yuchai kan bijdragen aan de blauwe economie, waar wij onze werkwijze op baseren.

De interne verbrandingsmotor: van zwart schaap tot heilige koe

De afgelopen honderd jaar heeft de mens ongecontroleerd gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Hiermee hebben wij onze planeet verwaarloosd en dat heeft nu een dieptepunt bereikt. Als we niets doen zullen we ten onder gaan. We moeten echter wel nauwkeuriger zijn met het aanwijzen van de schuldige. Naast fossiele brandstoffen wordt namelijk ook met de vinger gewezen naar de interne verbrandingsmotor. Bij P&E Lowlands vinden we dat onterecht.

Neem contact op

"P&E Lowlands streeft ernaar om machines in de toekomst voor 100 procent op hernieuwbare energiebronnen te laten draaien."

"De interne verbrandingsmotor is dus het summum van het duurzame menselijke vernuft."

De-overgang-naar-100-procent-hernieuwbare-energie_2
Vanuit deze invalshoek bekeken is het zo klaar als een klontje dat hernieuwbare energie de goedkoopste energie is.

De wereld kan voor 100 procent draaien op hernieuwbare energie

P&E Lowlands richt zich op een duurzame toekomst en zoekt naar vooruitstrevende energieoplossingen. Zo zijn wij ervan overtuigd dat de wereld kan draaien op uitsluitend hernieuwbare energie. Dit vraagt vanzelfsprekend een slimme aanpak. Daarom is er in de eerste plaats slim energieverbruik nodig en zijn er slimme aandrijvingen nodig. Deze doelstelling is echter alleen haalbaar wanneer we erin slagen voldoende energie uit de natuur op te slaan.

De kostprijs van 100 procent hernieuwbare energie

P&E Lowlands is ervan overtuigd dat de overgang naar 100 procent hernieuwbare energie binnenkort zal plaatsvinden. Vaak loopt de keuze voor 100 procent hernieuwbare energie echter vast op de angst voor het kostenplaatje. Wij zijn van mening dat deze angst niet nodig is.

De-overgang-naar-100-procent-hernieuwbare-energie_3

Fuel cel en IC engine: gecombineerd of één van de twee?

Brandstofcellen kunnen elektriciteit leveren door de aanvoer van waterstof. Dit wordt ook wel de fuel cel techniek genoemd. Deze techniek is echter zeer duur. Tot vandaag de dag zijn slechts systemen tot 10kWe economisch verantwoord inzetbaar. Fuel cels, ofwel brandstofcellen, hebben een hoog elektrisch rendement. Dat rendement neemt echter drastisch af gedurende de eerste 2.000 werkingsuren en blijft daarna ook nog afnemen.

De verbrandingsmotor heeft een grote toekomst als duurzame en energie-efficiënte omzetter

De weg naar 100% hernieuwbare energie is niet lang meer. P&E Lowlands wilt de verbrandingsmotor inzetten als dé facilitator voor de overgang naar hernieuwbare energiebronnen. Wij zien daarbij de verbrandingsmotor als duurzame en energie-efficiënte omzetter van vloeibare of gasvormige brandstoffen.

Neem contact op

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close