Sustainable sailing?

06-07-2020

Sustainable sailing PELowlands

Transport over het water is duurzaam. Minder vrachtwagens op de snelweg geven meer ruimte. Maar, zijn die schepen op zich wel duurzaam? Vanzelfsprekend hebben zij ook af te rekenen met de gevolgen van Dieselgate. Er zijn immers nog geen grote diesel marine motoren op de markt die aan de emissie normen voldoen die eigenlijk al in voege hadden moeten zijn (Stage V). De fabrikanten van dieselmotoren halen hun objectieven niet en de ontwikkelingsprogramma’s lopen achterop. De overheid laat voorlopig oogluikend begaan. Zullen we op die manier onze klimaat doelstellingen realiseren?

Zullen we op die manier onze klimaat doelstellingen realiseren?

Dit scenario konden we reeds voorspellen na Dieselgate I. Stevenen we af op Dieselgate II? Nabehandeling van de rookgassen van dieselmotoren kent meer nadelen dan voordelen en jaagt de TCO of de cost of ownership de hoogte in. Het is duidelijk dat de ontwikkelaars van dieselmotoren op hun tandvlees zitten.

Overstap naar hybride aandrijving

De volgende stap wordt de overstap naar hybride aandrijving. Nieuwe schepen die nu in de vaart gaan moeten daarom voorzien zijn op de energietransitie die ze zullen doormaken. Dat wil zeggen dat ze gemakkelijk van de ene naar de andere brandstof moeten kunnen overschakelen. Elektrische propulsie leent zich daar uitstekend toe. De stroom zal worden geleverd door generatoren opgesteld in containers. Ze zullen draaien op brandstoffen als CNG, methanol, waterstof, of op een combinatie van generatoren en brandstoffen.

Container ship PElowlands shipping electric

Bij vrachtwagens ligt dat anders. De gemiddelde levensduur van een vrachtwagen is veel korter dan die van een schip.  Vrachtwagens worden niet ‘omgebouwd’ naar EURO6. Ze worden gewoon vervangen door nieuwe EURO6 vrachtwagens.

Bij schepen ligt deze aanpak niet voor de hand omdat de investering van een andere schaalgrootte is. Rederijen moeten dus verder in de toekomst kijken. Dat vraagt visie en kennis van de evolutie in het energielandschap. Er duiken ondertussen gelukkig steeds meer illustraties van de onvermijdelijke ommekeer op.

In een volgende blog zullen we het in dat verband hebben over onbemande vaartuigen met elektrische aandrijving die tegenwoordig reeds ingezet worden voor onderhoudswerken.

Heeft u vragen aan P&E Lowlands? Neem graag contact met ons op.

Share this article:

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close