De kostprijs van 100 procent hernieuwbare energie

30-08-2018

De-overgang-naar-100-procent-hernieuwbare-energie_2

P&E Lowlands is ervan overtuigd dat de overgang naar 100 procent hernieuwbare energie binnenkort zal plaatsvinden. Vaak loopt de keuze voor 100 procent hernieuwbare energie echter vast op angst voor het kostenplaatje. Wij zijn van mening dat deze angst niet nodig is.

Auto’s en smartphones

Als Henry Ford niet geloofd had in zijn idee dat iedere Amerikaan in een auto zou rijden, zouden we ons vandaag de dag nog steeds met paard en wagen verplaatst hebben. Er zouden ook geen smartphones bestaan als Steve Jobs er niet geweest was. Maar hij geloofde in de toekomst van de iPhone toen Apple in 2007 het toestel lanceerde. Nu gebruikt iedereen een smartphone. De elektrische auto zou ook nog steeds niet zijn doorgebroken zonder de vastberadenheid van Elon Musk.

Vanuit deze invalshoek bekeken is het zo klaar als een klontje dat hernieuwbare energie de goedkoopste energie is.

Wat betekent dit voor mij?

De-kostprijs-van-100-procent-hernieuwbare-energie_2

Overgang naar 100 procent hernieuwbare energie

Omdat technologische ontwikkelingen die bijdragen aan de maatschappij uiteindelijk toch niet tegen te houden zijn, zal ook de overgang naar 100 procent hernieuwbare energie niet langer te stoppen zijn. De fout in het denken van de sceptici van vandaag is dat ze de huidige prijs van alternatieve energie en brandstoffen vergelijken met de prijs van fossiele brandstof. Een zware inschattingsfout. In een toekomst zonder fossiele brandstof zal een prijsvergelijking niet meer mogelijk zijn. Energie uit de natuur is bovendien gratis.

Maatschappelijke kosten kernenergie en fossiele brandstoffen

Vergeleken met de bouw van kerncentrales, zijn investeringen in windturbines en zonnepanelen van een andere orde van grootte – in de gunstige zin. Dan hebben we het nog niet over de maatschappelijke kosten die eigen zijn aan kernenergie, zoals transport en de nooit echt veilige opslag van honderden jaren gevaarlijk afval. Ook de kosten die gepaard gaan met het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals de impact van fijn stof en de klimaatverandering, zijn niet te becijferen. Vanuit deze invalshoek bekeken is het zo klaar als een klontje dat hernieuwbare energie de goedkoopste energie is.

Nieuwe technologieën nodig

Echter, zoals in onze voorgaande blogs reeds is aangekaart, kan er van 100 procent hernieuwbare energie geen sprake zijn zonder getimed gebruik en opslagmogelijkheden. Het zijn deze elementen die de prijs van de overgang naar 100 procent hernieuwbare energie zullen bepalen. Daarvoor zijn nieuwe technologieën nodig. Deze doen ondertussen hun intrede op de markt en worden geleidelijk aan goedkoper ten gevolge van de schaalvergroting.

Wat betekent dit voor mij?

De-kostprijs-van-100-procent-hernieuwbare-energie_3

Water als opslagmiddel

Het is vreemd hoe behoudsgezinde sceptici zich bedienen van argumenten die er dus eigenlijk niet blijken te zijn. Op onze planeet zouden onvoldoende grondstoffen aanwezig zijn om die batterijen te kunnen produceren? Men vergeet dat ook batterijen steeds beter recyclebaar zijn. De eerste zonnepanelen waren ook niet recycleerbaar, maar de moderne generatie is dat wel. Vergeet echter vooral water niet als opslagmiddel. Omgezet tot waterstof wordt water een energiedrager en tegelijk dé brandstof van het in aantocht zijnde zero-emissions tijdperk.

Het break even point van energie-efficiëntie

Ook het begrip energie-efficiëntie zal mettertijd een andere dimensie krijgen. Windturbines of zonnepanelen die voor dezelfde prijs meer stroom leveren, zullen zorgen voor een verschuiving van het break even point in de benadering van energie-efficiëntie: het punt waarop het nog zinvol is om ingewikkelde technieken in te zetten om uiteindelijk 100% hernieuwbare energie te faciliteren.

Verbrandingsmotor als duurzame energie-omzetter?

Het is dan ook niet ondenkbaar dat dure oplossingen zoals warmtepompen uiteindelijk de baan zullen moeten ruimen voor de all-electric tendens omdat hernieuwbare energie alsmaar goedkopere stroom oplevert, al dan niet via WKK. Is de toekomst in handen van de meest duurzame energie-omzetter van 100 procent hernieuwbare energie, de verbrandingsmotor?

Wat betekent dit voor mij?

Share this article:

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close