Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie?

02-05-2019

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie__2

De energietransitie is in volle gang. Nieuwe ontwikkelingen en scherpere wetgeving op gebied van benzine en dieselmotoren zijn aan de orde van de dag. Ziet u het bos nog door de bomen? Wat zal het eindpunt zijn? Bij P&E Lowlands volgen we de ontwikkelingen op de voet wat betreft de verbrandingsmotor. We nemen ze even met u door, zodat u weer helemaal op de hoogte bent.

Richtlijnen pleziervaartuigen

In 2016 en 2017 zijn de richtlijnen voor pleziervaartuigen flink aangescherpt. De oude richtlijn 94/25/EU is komen te vervallen. U dient nu te voldoen aan richtlijn 2013/53. De veranderingen hebben vooral betrekking op de uitstoot van stikstofoxiden, fijnstof en koolwaterstoffen. Ze gelden voor waterscooters en recreatieve vaartuigen met een romplengte van 2,5 tot 24 meter.

Richtlijnen motoren in mobiele toepassingen

Ook voor andere mobiele machines die niet voor de weg zijn bestemd, maar wel verbrandingsmotoren hebben, zijn de regels door de EU aangescherpt. Het gaat hier om de Verordening (EU) 2016/1628 van 14 september 2016, de wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1024/2012 en (EU) nr. 167/2013, en de wijziging en intrekking van Richtlijn 97/68/EG. Als we het heel kort samenvatten draait dit ook allemaal om het inperken van de uitstoot van NOX, CO2, aldehyde en fijnstof. Alle moderne, kleine dieselmotoren zullen in de toekomst worden uitgerust met katalysatoren.

Heeft u vragen over de energietransitie?

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie__1

Diesel Gate

De vraag waar het zal eindigen, is beantwoord door Diesel Gate. Volkswagen wil de komende 5 jaar 30 miljard investeren in elektromobiliteit. De autobouwer zal zodoende zo’n 3 miljoen elektrische auto’s per jaar produceren en in 2026 geen nieuwe benzine en dieselmotoren meer ontwikkelen.

Deze plannen zijn een reactie op de overgang naar 100 procent hernieuwbare energie. Denk aan windturbines, zonnepanelen en biomassa centrales. Met deze vormen van hernieuwbare energiebronnen kan stroom gemaakt worden. De stroom die deze hernieuwbare energiebronnen produceren kan een elektrische aandrijving direct benutten. De kortste route!   

Heeft u ondersteuning nodig bij het nemen van maatregelen om de energietransitie binnen uw bedrijf te bevorderen? Wij zijn graag uw sparringpartner. Ook kunnen we u de juiste producten leveren, zodat u soepel en in uw eigen tempo kunt overgaan op hernieuwbare energie.

Heeft u vragen over de energietransitie?

Share this article:

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close